Jetstream is specialist bij uitstek voor leerlingen van brugklas tot en met het eindexamenjaar. Wij hebben brugklas leerlingen op LWOO niveau, maar ook eindexamenkandidaten die VWO+ doen. De leerlingen komen zowel van de Gerrit Komrij College als van het Christelijk College Schaersvoorde. Een enkele student komt van het AOC of volgt al een MBO opleiding. Naast de leerlingen die hulp nodig hebben met planning en structuur, begeleiden we ook leerlingen met specifieke problemen zoals dyslectie, PDD-NOS en ADHD (zie Coaching).

Pedagogisch klimaat

Jetstream benadert de leerlingen positief. Door structuur en planning krijgen ze zelfvertrouwen. Leerlingen leren zelf inzien of ze de stof voldoende beheersen. Daarnaast leren ze zelfstandig en zelfkritisch te werken en te plannen. Jetstream controleert het gemaakte en te overhoren huiswerk. Sleutelwoord is daarbij vertrouwen. Alle opgegeven huiswerk moet worden overlegd en alle op school behaalde cijfers gemeld. Wanneer en persoonlijke problemen zijn, is er ruimte voor een gesprek aan de 'keukentafel'. 

Sociaal Klimaat

Belangrijk bij Jetstream is het respect voor elkaar. Er wordt samen thee of limonade (met een koekje) gedronken en als het in de winter koud is, dan is er een kopje soep. 

 

Coaching

 

Kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of psychiatrische grondslag hebben specifieke zorg nodig. Voor deze zorg kunnen zij gebruik maken van het persoonsgebonden budget (pgb).

 

Jetstream is gespecialiseerd in het coachen van kinderen. Door de goede contacten met de diverse vormen van onderwijs in Winterswijk, houdt het instituut de lijnen kort tussen school, kind en ouder. Dit leidt tot minder uitstroom naar het speciaal onderwijs buiten de gemeente en zorgt voor lagere kosten

 

Jetstream biedt de volgende ondersteunende begeleiding voor jongeren met een zorgindicatie.

 

1      Plannen en uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden

We leren de jongere om prioriteiten in de dagelijkse werkzaamheden te stellen en deze schematisch vast te leggen. De verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk bij de jongere gelegd, met ondersteuning en feedback van de kant van Jetstream.

 

2      Mee laten denken, met ruimte voor eigen inbreng

We nemen de tijd en geven de jongere de ruimte voor eigen inbreng. Hiermee verkleinen we de kans dat de jongere zich niet gehoord voelt en een negatieve studiehouding aanneemt.

 

3      Structuur

We bieden structuur, delen de studiemiddag in, in werkzaamheden en in tijd. Dit geeft rust en evenwicht. Deze jongeren kunnen de consequenties van bijvoorbeeld het uitstellen van huiswerk niet goed overzien en daar helpen we bij.

 

4      Dagactiviteit

Een vast dagritme is essentieel voor deze groep: Opstaan, school, huiswerk, eten, avondactiviteit.

 

5      Sociale redzaamheid

We leren de jongeren sociale redzaamheid door een veilige omgeving te creëren waarin ze met school en hun huiswerk bezig zijn. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen bij de jongeren.

 

6      Voorkomen van sociaal isolement

Met extra ondersteuning en coaching proberen we te voorkomen dat de jongere in een sociaal isolement terecht komt. In het huidige onderwijssysteem waarin veel moet worden samengewerkt, blijft dit een punt van aandacht.

 

7      Leren nemen van initiatieven

 

We stimuleren de jongere om zelf contact op te nemen met docenten en begeleiders. Via gesprekken, oplossingsmodellen, coaching en een positieve houding proberen we de jongere zelf zijn eigen problemen op te lossen.

 

Contact met ouders

Ouders van leerlingen kunnen altijd bij Jetstream binnenstappen of telefonisch contact opnemen. Als dat nodig is, wordt er door het instituut zelf contact met de ouder(s) opgenomen. Ook contact per e-mail is mogelijk. Indien een kind ziek is of verhinderd, dan melden ouders dat. Jetstream noteert de tijden van aankomst en vertrek van de leerlingen.